Yılankale

Toros Dağları’nı aşarak Antakya’ya giden tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Yılan Kalesi, Orta Çağ’da Çukurova'nın Haçlı işgali döneminde Bizanslılar tarafından 11.yy'da yapılmıştır. Anavarza, Tumlu ve Kozan Kaleleri gibi ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alan kalenin 8 yuvarlak burcu vardır.

Eski adı Govara (Kovara) olan kaleye, yörede Şahmeran efsanesinin geçtiği yer olarak kabul edilmesinden dolayı, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi 17. yy'da Şahmeran Kalesiadını vermiştir.

Ceyhan Nehri kıyısında Misis'in kuzey doğusundadır. Adana kent merkezinden 40 dakikada ulaşabilirsiniz.