Tarihi Kız Lisesi (Askerî Rüştiye Mektebi)

Tarihi Kız Lisesi Binası Seyhan Nehri kıyısındadır. 1883 yılında yapımı tamamlanan bina Osmanlı İmparatorluğu döneminde dönemin valisi Abidin Paşa tarafından Askeri Rüştiye(ortaokul) olarak yaptırılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılan bina yatılı Adana Kız Lisesi olarak kullanılmaya başlanmış, 2007 yılında Kültür Sanat Merkezi haline getirilmiştir. İçerisinde lise olarak kullanıldığı dönemi yaşatan bir müze sınıf yer almaktadır.

Adana kent merkezinde yer almaktadır.