Tarih

Akdeniz’in doğu kıyısında, dünyanın en bereketli topraklarından Çukurova’nın merkezinde konumlanmış olan ADANA, tarihi, demografik ve coğrafi yapısıyla pek az kentin sahip olduğu çeşitliliğe sahiptir. 

Antik dönemde Adana ve yöresine Kilikya deniliyordu. Adını tarım ve bitki tanrısı Adonis’ten alan kente ait en eski yazılı kayıtlara, Anadolu Yarımadası’nın en köklü uygarlıklarından biri olan Hititler’in kaya kitabelerinde rastlanıyor. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö. 1650 yıllarına tarihlenen bir metinde Adana havalisinden "Uru Adania" yani "Adaniya ülkesi" olarak bahsediliyor. Bu da kentin adının neredeyse 3500 yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

Fenike, Asur, Hitit, Pers, Makedonya, Roma, Sasani, Abbasi, Ermeni Krallıkları, Selçuklular, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca Adana’nın tarihine ortak olmuş, Adana’yı çeşitli kültür ve medeniyetlerin beşiği haline getirmiştir.

1918’de Fransız işgaline uğrayan Adana, 5 Ocak 1922’de kazandığı  Kurtuluş Savaşı’nın ardından, çok verimli toprakları sayesinde, 1923’te kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin hızla gelişen tarıma dayalı sanayisinin ülkede ilk yeşerdiği şehirlerden birisi olmuştur.