El Sanatları ve Hediyelik Eşya

Teknolojinin gelişmesi ve makineleşmenin insan gücünün öne geçmesiyle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi Adana'da da el sanatları eski önemini kaybetmeye başlamıştır.

Bu alanda çalışacak çırak-kalfa bulmanın zorluğu, üretilen ürünlerin talep görmemesi gibi faktörler el sanatlarının giderek yok olmasına sebep olmuştur.

Ancak Adana'da, sektöründe son kalan ustalar sanatlarını yaşatmaya çalışmakta ve yeni kuşaklara aktarmak için çaba sarf etmektedirler. 

Bu sanatlardan bazıları şunlardır; kalaycılık, bıçakcılık, demircilik, ahşap oymacılığı, tespih yapımı, dokumacılık, tenekecilik, semerciliktir.

Bu sanatların bazıları Adana'nın ilçelerinde yaşatılmaya devam etmektedir.

Adana kent merkezinde Büyük Saat civarında özellikle Kazancılar Çarşısında satış yeri olarak da kullanılan atölyelerde bu el sanatlarının bir kısmına rastlamak mümkündür.

Hediyelik Eşya

Günümüzde ise Adana'ya özgü hediyelik eşyalar bu sektöre değer katmak isteyen girişimler ile hayatta tutulmaya çalışılmaktadır.

Nisan'da Adana'da Vakfı tarafından Adana Şehir Koleksiyonu adı ile hayata geçirilen ürünler bunun bir örneğidir.

Adanayı ziyaretinizde hatıra kalması için edinebileceğiniz veya sevdiklerinize götürebileceğiniz Adana'ya özgü ürünleri www.adanadangelsin.com adresinde bulabilirsiniz.